Undervisningsbog
Vores Europa – Interviewbaserede reportager om ungdommens Europa.

Denne undervisningsbog indeholder 8 interviewbaserede reportager om ungdommens Europa. Siden 2013 har Vores Europa rejst rundt i Europa for gennem mødet med unge europæere at forstå, hvad der rører sig i Europa i dag. Hvad er det for nogle samfundstendenser og udfordringer Europa er påvirket af i dag? I denne bog og det tilhørende undervisningsmateriale ser vi nærmere på ungdomsarbejdsløshed, økonomisk krise, flygtningestrøm og migration, højrenationalisme, Brexit samt sammenhængskraft og splittelse i EU.

Her på siden kan man se og købe selve e-bogen og i samarbejde med Europa-bevægelsen har vi udviklet et gratis undervisnings-site: europabevaegelsen.dk/undervisning/ – hvor man kan finde lærervejledning, arbejdsspørgsmål samt film, som kan bruges i sammenhæng med undervisningsbogen.

I bogens reportager møder vi blandt andre flygtninge på Lesbos, unge briter på vej ud af EU og kriseramte sydeuropæere ansigt til ansigt. Ved at bruge undervisningsmaterialet kan eleverne anvende og perspektivere viden, begreber og teorier fra kernestoffet. De kan undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Europa og få blik for menneskets handlinger i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Materialet kan også bruges i sammenhæng med undervisning i EU’s grundlæggende rettigheder.

Materialet er udarbejdet med afsæt i kernestoffet i samfundsfag og historie på gymnasieniveau, men kan også bruges i andre fag, eksempelvis psykologi, sprogfag, international økonomi eller de tværfaglige opgaver og projektuger.

SLIP FOR E-BOGS LICENSER OG FÅ UBEGRÆNSET BRUG

Vi har gjort brugen og delingen af e-bogen så nem for jer som skole som muligt. Det betyder at I kun skal købe én e-bogs fil (pdf) og at I fra da af kan bruge og dele bogen ubegrænset, til så mange klasser og i så mange år I ønsker, uden at skulle bekymre jer om antal licenser. Bogen koster 2.000 kr. Bruger du bogen til 25 elever svarer det til 80 kr. pr. bog. Bruger du til gengæld bogen til 50 elever svarer det det til 40 kr. pr. bog.
100 elever – 20 kr. pr bog. Teksterne kan også købes enkeltvis.

KØB E-BOGEN MED DE 8 REPORTAGER

Bogen indeholder 8 fagligt relevante reportager, der
gennem mødet med unge europæere vil gøre eleverne
klogere på europæiske temaer og udfordringer.
Bogens reportager er levende og aktuelle.
Vores Europas læringsfilosofi går ud på at gøre
Europa-stof interessant for eleverne ved at skabe identifikation
med de mennesker, der rammes af eller lever i europæiske udfordringer.
Længere nede kan man læse om temaer, som er oplagte
at arbejde med i sammenhæng med de enkelte tekster.

Tag et prøvekig i bogen ved at klikke på linket her: 

Eksempel på Vores Europa Undervisningsbog

OTTE TEKSTER MED MANGE MULIGE TEMAER

Her kan du se hvilke temaer undervisningensbogen arbejder med.                                                                                                               KØB REPORTAGERNE ENKELTVIS

1. REPORTAGE
NØDVENDIGHED ER OPFINDSOMHEDENS MODER
– EN REJSE GENNEM DET KRISERAMTE SYDEUROPA
EU og Eurozone-samarbejdet.
Demokrati, aktivisme og sociale bevægelser.
Vandrende arbejdstageres rettigheder.
Den økonomiske krise og dens konsekvenser for Sydeuropa, herunder brain drain.
Økonomisk teori: Keynesianisme og austerity.

2. REPORTAGE
PÅ KANTEN AF EUROPA
– EN REJSE GENNEM EKSJUGOSLAVIEN
National identitet og multietniske befolkninger.
Optagelseskrav i EU.
Eksjugoslavien efter krigene i 1990’erne – mellem had og forsoning.
Etnisk og politisk motiveret fordrejning af historien.

3. REPORTAGE
MODPOLEN
– MELLEN NATIONALISME OG EUROPÆISK INTEGRATION
Ideologi. EU-integration og globalisering overfor den
protektionistiske nationalisme og EU-kritik.
Liberale overfor konservative værdier. Identitetspolitik.
EU’s demokratiske kerneværdier og regler for retsstat,
domstoles og mediers uafhængighed.

4. REPORTAGE
FRIHED OG FORPLIGTIGELSER I SKANDINAVIEN
– UNGDOMSLIV I NORDEN
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Ungdomskultur i Skandinavien.
Kritikkens u-vending i præstationssamfundet.
Norges historie og forholdet til EU.

5. REPORTAGE
VELKOMMEN TIL EUROPA
– EN REJSE MOD FLYGTNINGESTRØMMEN
Flygtningekrisen.
Europas asyl-samarbejde.
Dublin-forordningen og Schengen-traktaten.
Flygtningeaftalen mellem Tyrkiet og Europa.

6. REPORTAGE
EN FREMTID I SIGTE
– TO AFRIKANSKE MIGRANTER I EUROPA
Flygtninge- og migrationsstrøm fra Afrika.
Lovgivning, begreber og rettigheder på asylområdet.
Den afrikanske drøm og/eller illusion om Europa.
Sociale medier som drømmemaskine i Afrika. Fattigdom i Afrika.
Europa og Afrika i dag og historisk.

7. REPORTAGE
DET NATIONALISTISKE UNGDOMSOPRØR
– DE IDENTITÆRE I FRANKRIG OG EUROPA

Nationalisme og højredrejning i Europa.
Clash of civilizations; Huntington vs. Fukuyama.
Islamkritik og islamiseringskritik.
De Identitære; aktivisme og sociale bevægelser.

8. REPORTAGE
BREXIT
– HVAD SIGER DE UNGE?
Brexit, EU, demokrati. Britisk identitet og selvforståelse.
Holdningsforskelle på tværs af generationerne.
Forhandling om fremtidens forhold mellem UK og EU.
Demokrati, medier, populisme, fake news. Briterne udenfor EU;
Hvad med deres rettigheder? EU efter Brexit; Unionens endeligt eller en ny begyndelse?